Alapítás

A Termelői Csoport termékpályás új típusú termelői szerveződés, amelynek alapításakor az alapító (az FVM) azt a célt tűzte ki, hogy a szervezet tagjai által termelt terményeket piacra juttassa, és a piacon jelenlévő szereplő is maradjon. Ez az egyik fő tevékenység.

 A tagok között megtalálható őstermelő, egyéni és társas vállalkozó is. A szövetkezetet 7 fős igazgatóság irányítja, (tagjai közül választottak elnököt), a tevékenységet 3 fős felügyelő bizottság felügyeli, és a napi szakmai munkát egy – vállalkozóként alkalmazott – agrár menedzser segíti.

Termelői csoportunk (a továbbiakban szövetkezet) szövetkezeti formában működik. A gabona esetében a piacra jutás feltétele a nagy mennyiségű (1000 tonnákban mérhető) és egységes minőségű termény megléte. A piacon való megjelenés lehetősége mellett a nagyobb mennyiség magasabb eladási árat is biztosít.

 A fenti célok elérésére 2003. 04. 17-én 27 termelő megalakította a fenti szervezetet, 1850 ha gabona termőterülettel. A szövetkezetnek a cégbejegyzés mellett úgynevezett előzetes állami elismerést is meg kellett szereznie 2003. évben azért, hogy általa jogosult legyen állami támogatás igénybevételére. Ezután a EU-hoz történő csatlakozás után 2005. évben az állami (végleges elismerést is meg kellett szerezni, ami által a szövetkezet 5 éven át EU nemzeti támogatás megpályázásra kapott lehetőséget. Mindkét pályázat sikeres volt, így szövetkezetünk (megfelelve az egyéb feltételeknek is) minden évben 12-15 M Ft támogatást tudott lehívni. Ebben a szövetkezési formában a termelésben minden tag megőrzi önállóságát, a szövetkezet a termelést csak koordinálja, illetve segíti azzal, hogy tagjai részére közös alapanyag beszerzési akciókat szervez. Ennek során a nagy mennyiség folytán az ár lényegesen alacsonyabb, mint egyenkénti beszerzés esetén.

Az évente elnyert támogatásokat évközben ilyen beszerzésekre költöttük, az így megvásárolt alapanyagok árát a tagok év végén fizették vissza a szövetkezetnek.

 A közös beszerzés azzal az előnnyel is jár, hogy tagjaink kevesebb fajta gabonát termelnek, így a szövetkezet az egységesebb fajtaszerkezethez könnyebben tud termesztési technológiát ajánlani, és a betakarított termény minősége is egységesebb.

A közös értékesítést úgy oldottuk meg, hogy társ szövetkezet (BÉSZ) raktáraiba és tagjaink saját raktáraiba tároltuk be a termény egy részét, és innen értékesítettük, de a nagyobb hányadot tagjaink betakarításkor kényszerből azonnal értékesítették.

 Az alapító szándéka szerint 6-8 évig támogatja az ilyen szervezeteket, időközben erősödjenek meg oly módon, hogy hozzanak létre közös vagyont és ennek működtetésével a törvényes működés költségeit megtermeljék (az ilyen szervezetek nem törekednek saját nyereségre).

 Emiatt, valamint a közös értékesítés feltételeinek megteremtése érdekében fogalmazódott meg az igény saját gabonatároló építésére. Ehhez a saját erőt az évek alatt összegyűlt állami támogatás adta, AVOP keretében sikerrel pályáztunk támogatásra, és beruházási hitelt vettünk fel. A beruházást 2006. év első felében meg is valósítottuk Túrony községben, és azonnal szerződést kötöttünk intervenciós termény tárolására a hitel gyors visszafizetése érdekében. Az intervenciós tárolás azóta megszűnt, ezért keressük a partnereket, akiknek a tárolót, és annak udvarát (tárolási célra) a szövetkezet bérbevételre felajánlja. Tárolható minden, a növénytermeléssel és a kertészettel összefüggő alapanyag, termék stb.

 Másik fő tevékenységünk a vetőmag nagykereskedelem. Keressük a partnereket e tevékenységhez a sikeres együttműködés reményében. Az összefogás (a szövetkezés), valamint a szövetkezet által nyújtott szolgáltatások előnyeiben bízva taglétszámunk mára 55 főre, a gabona termőterület pedig 2683 ha-ra változott. Nagykanizsa környékéről 2005. év elején 20 fő csatlakozott hozzánk.

 További célkitűzéseink:

-         Minden irányú együttműködés a mezőgazdaságban működő termelőkkel és szervezetekkel, ha az kölcsönös előnyökkel jár.

-         Gép beszerzések összehangolása tagjaink között a jobb gépkihasználás érdekében (vagy pl.: hidas magajáró permetező gép beszerzése a szövetkezet keretében).

-         Agrotechnikai és szakmai tudás fejlesztése az egységes jó minőség előállítása érdekében.

-         Környezetbarát termesztéstechnológiák (pl.: AKG) további alkalmazása.

-         További együttműködés az SHS Kft-vel, aki a szövetkezet alapításában és azóta annak működtetésében is segítséget jelent.